piątek, 8 marca 2019

Ryszi Kratu - Mistrz Oświeconej Mądrości

Ryszi Kratu - Mistrz Oświecony - Jogin Mędrzec 


Nie ma w języku polskimz byt wielu opracowań na temat życia i misteriów związanych z dawnymi Ryszimi - Mistrzami Mądrości, Mędrcami Niebiańskimi, Mistrzami Jogi, a nauka o nich związana jest zarówno z tradycyjną Jogą jak i Tantrą. Systemy Jogi często pochodzą z rodów znamienitych pradawnych Ryszich - Mędrców, i do nich przynależą tworząc ich Sampradaje - Linie Sukcesji. Dawni Ryszi są uważani za wzorcowe dusze dla tych, którzy podejmując ścieżkę naprawy, przemiany duchowej i powrotu, powracają do Oświecenia i Boga Stwórcy, powracają do Brahmana. Ryszi Kratu - w dewanagari क्रतु , trl. Kratu , ang. Kratu, dosł. siła, moc, potęga, natchnienie, wgląd, oświecenie lub wedyjski rytuał – jeden z synów Brahmy, Boga Stwórcy, starożytny natchniony mędrzec indyjski (ryszi - w dewanagari ऋषि trl. ṛṣi, ang. rishi). Słynny maharyszi Wed - Wjasa (dewanagari: व्यास, trl. Vyāsa, ang. Vyasa) który podzielił Wedy na cztery części i następnie wytłumaczył je w Puranach, był wcieleniem mędrca Kratu. Mahabharata i Śiwapurana wspominają, iż Kratu jest jednym z saptaryszich - głównych z siedmiu wielkich wieszczów mędrców. Ryszi Kratu wedle nauk wedyjskich mistrzów jest głęboko zaangażowany w dobro wszechświata, w dobro planety i ludzkości. W języku japońskim słowo Roshi oznaczające Oświeconego Mędrca, Mistrza Mądrości jest zjaponizowaną wersją oryginalnego terminu Ryszi (ang. Rishi, Rshi), które niesie w sobie znaczenie Oświeconej Mądrości i Mistrzostwa Duchowego. 

Ryszi Kratu po raz pierwszy pojawił się w Manwantarze Swajambhu właśnie jako jeden z Pradźapatich, ukochany mentalny Syn Brahmy, Boga Stwórcy czyli jako jeden z pierwotnych Synów Boga Stwórcy, którzy uczestniczyli w tworzenie wszechświata i wszelkiego życia. Został także zięciem innego z Pradźapatich, Ryszi Dakszy po słynnej historii z ofiarą Dakszy, Rudrą i Sati. Ryszi Kratu miał dwie siostry o imionach: Punja (पुण्य ang. Punya) czyli Cnota, Dobro oraz Satjawati (सत्यवती ang. Satyavati). Zanim wstąpił w święty związek małżeński, Ryszi Kratu przyjaźnił się i praktykował wspólnie z Rudrą znanym jako Paśupati - Władcą Dusz Zwierząt i Ludzi, od którego otrzymał jogiczną siddhi - moc władzy nad dzikimi bestiami. Oświecenie Mędrcy, Mistrzowie Mądrości, zwykle obdarzeni są jakimiś nadnaturalnymi zdolnościami, darami charyzmatycznymi, w jodze i tantrze znanymi jako siddhi lub daiwa siddhi (niebiańskie moce). 


Ryszi Kratu, za zgodą swojego ojca i stworzyciela, Boga Brahmy, poślubił najpierw Boginię Krija (dewanagari क्रिया, trl. kriyā, ang. Kriya), jedną z dziewięciu córek Kardamy Muni (dewanagari कर्दम, trl. kārdama) i jego żony Dewahuti (dewanagari देवहूति, trl. devahūti, ang. Devahuti) oraz Sannati (dewanagari संनति, trl. saṃnati, ang. Sannati) zwanej także Santathi - córkę brahmaryszi Dakszy. Z Boginią Sannati (Santathi) mędrzec Kratu miał 60 tysięcy synów, zwanych Walakhilja (dewanagari वालखिल्य, trl. vālakhilya, ang. Valakhilya lub Balakhilya), którzy byli bardzo małego wzrostu, wielkości kciuka, zamieszkiwali nad brzegami świętych rzek. Ci synowie cały czas poruszają się przed rydwanem bóstwa Słońca Surja Dewa, otaczając go wielką czcią, jedynie odpoczywają czasami w rezydencjach nad brzegami wielkich rzek. Duchowa Moc Walakhiljów, niebiańskich pigmejów czy karzełków krasnoludów, utrzymuje Słońce na jego stałej orbicie. Uważani są za dusze bardzo pobożne i oświecone wcielane także w postacie awatarów lub awadutów schodzących na ziemię dla pożytku ludzi poszukujących oświecenia. Ryszi Kratu i Bogini Sannati mieli też córkę Punja (ang. Punya) - o takim samym imieniu jak siostra Ryszi Kratu. Parwasa była przyrodnią siostrą Punji. 

Zgodnie z Wisznupuraną i Kurmapuraną oraz naukami Guru Lajów (Laja Sampradaja) mędrzec Kratu jest jednym z dziewięciu wielkich ryszich, stworzonych przez Brahmę, Boga Stwórcę, w pierwszej manwantarze, wielkich starożytnych mędrców zwanych nawa-brahma-ryszimi (dziewięcioma brahmaryszimi). Pozostałych ośmiu to: Marići, Bhrygu, Angiras, Pulastja, Pulaha, Daksza, Atri i Waśisztha. Guru Lajów nauczają, iż technika praktyki jogi zwanej adźapą lub widharaną wywodzi się od dziewięciu synów Brahmy zwanych nawabrahmarszimi (Radą Dziewięciu Mędrców). Zgodnie z tą tradycją jednym z brahmarszich jest Mędrzec Kratu. Wszyscy ci brahmarszi jako Pradźapati biorą udział w kreacji wszechświata (brahmandy) i otaczają go swoją duchową opieką. Brahmanda w tradycjach wedyjskich jest często lokalną strukturą kosmiczną taką jak gromada gwiazd czy większy system planetarny, nie koniecznie cały znany nam wszechświat. Wedyjska astronomia i astrologia za centrum naszej Brahmandy uważała Syriusza lub Plejady (te jako większą Brahmandę, Paramabrahmandę). 

Mitologicznych 60 tysięcy synów może odnosić się do potomków rodu zapoczątkowanego przez Ryszi Kratu, może też być liczbą inicjowanych, jako że w dawniejszych czasach, każdy inicjowany uczeń duchowy (Śiszja) zostawał jednocześnie adoptowany przez Guru jako jego syn (zostawał usynowiony). Inicjowani, podwójnie urodzeni, to osoby których dusza w sercu przebudziła się i zajaśniała właśnie jako mały człowieczek wielkości kciuka, jak przedstawia się Dżiwatmana lub Puruszę w sercu porównując właśnie do małego człowieczka wielkości kciuka. Odróżnia to duchowo przebudzonych, posiadających Dżiwatmana w sercu ludzi duchowych od ludzi demonicznych (asurowych) zwanych rakszasami, których dusze są uśpione w mroku lub asurów, które mogą wcale nie posiadać duszy (boskiej duszy, pierwiastka atmicznego), będąc pustymi formami, nieludźmi w ciałach ludzi. Jedną z cech obudzonych, ożywionych dusz ludzkich i uduchowienia jest łatwość funkcjonowania w duchu pięciu lub dziesięciu wskazań Jama (ang. Yama) i Nijama (ang. Niyama). Stare mity pokazują głębszy sens powiedzenia "ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej". Także nauki o posiadających Atmana (Duszę, Jaźń) oraz nieposiadających Duszy, o pustych formach (Anatman) tytanicznych demonach rakszasach (i asurach) - mają dzięki temu głębszy sens. Kto posiada duszę ten posiada Wolę jako cechę, a im dusza bardziej przebudzona, tym wola silniejsza i zgodna z moralnością duchową pochodzącą z objawienia. Ludzie bezwolni, o słabej woli, ulegający nałogom i złym skłonnościom, niewolnicy pozwalający sobą pomiatać - to stworzenia bezduszne, w tym sensie, że nie mają duszy (anatman) lub dusza jest odłączona, uśpiona, spowita ciemnością demonicznych mroków chaosu. Człowiek uduchowiony jest silną jednostka i nie pozwala sobą pomiatać ani się zniewalać - wolny jest od złych nawyków i szkodliwych nałogów. 

Mędrzec Kratu jest także jednym z dziesięciu pradźapatich (dewanagari प्रजापति, trl. prajāpati, ang. Prajapati, tłum. pan stworzeń, praojciec ludzkości) oraz manasaputra - zrodzonym z umysłu Brahmy, Boga Stwórcy. Brahma po prostu powołał go do istnienia swoim pragnieniem, aby towarzyszył mu w procesie tworzenia. W Puranach można odnaleźć podania, iż Ryszi Kratu narodził się w cudowny sposób najpierw z lewego oka Bramy, a potem z ręki Brahmy. Mistrz Mądrości, Ryszi Kratu czczony jest w specjalnych, zwykle prywatnych świątyniach znanych jako siddhaśramy oraz ryszi mandir czyli w świątyniach Mistrzów Mądrości. Daksza oddał Ryszi Kratu swoją ukochaną córkę za żonę w ramach ofiary przebłagalnej jaką musiał złożyć Rudra Śiwie w groźnej postaci Bhairawy, po swojej nieudanej ofierze dla dewów (światłych bóstw nieba) dokonanej z pominięciem ascetycznego bóstwa tantryków i joginów Rudra Śiwa. Po stronie Rudra Śiwa stanęli wtedy poczuwszy nieskończoną Potęgę Rudry niebianie Puszan, Bhaga oraz Ryszi Kratu - mistrz ofiary wedyjskiej. 

Ryszi Kratu ponownie inkarnował się w Manwantarze Waiwaswata jako brahmaćarin i samnjasin, asceta pomagający w misji Śiwa Mahadewa, nie posiadał rodziny, był wzorem mnicha wyrzeczeńca (sannjasina) i mistrza mądrości (Ryszi, jap. Roshi). Wspomina się, że w tej epoce zrodził się z ręki Brahmana - Boga Stwórcy. Adoptował Idhvaaha, syna Ryszi Agastya w ramach Gurukuli czyniąc go swoim przybranym uczniem-synem. Matsya Purana stwierdza, że jego matką była Boginka Paulomi (Poulomi), przynależy do bhargawów i wiśwadewów. Ryszi Kratu odziedziczył za pozwoleniem Rudra Śiwa wzniosły tytuł Paśupati gdyż otrzymał siddhi władzy nad dzikimi bestiami we wszechświecie (w Brahmandzie). Można wzywać zarówno Rudra Śiwę jak i Ryszi Kratu jako Paśupati dla poskromienia dzikich zwierzęcych bestii, w tym dla poskromienia ludzi dzikich o zwierzęcych jeszcze duszach (co wynika u dusz młodych z tego, że w poprzednich wcieleniach byli zwierzętami domowymi, a dopiero nie dawno stali się ludźmi awansując do poprzez ascencję do Królestwa Dusz Ludzkich). 

Wedyjska astrologia indyjska przypisuje siedmiu gwiazdom układu Wielkiego Wozu imiona poszczególnych saptaryszich - siedmiu wielkich ryszich (jap. roszich). Dlatego układ tych gwiazd często nazywany jest Saptaryszi Mandala (dewanagari मण्डल , trl. maṇḍala, symbol). "Górna tylna krawędź" wozu według tejże astrologii wedyjskiej opisywana jest jako Ryszi Kratu, a według astrologii zachodniej jako gwiazda Dubhe. Wedle wedyjskiej astrologii z gwiazdy Kratu czyli Dubhe wyłania się tak zwany siódmy promień ewolucji kosmicznej świadomości, siódmy promień ewolucji dusz. Światło emanujące z poszczególnych gwiazd Wielkiego Wozu wedle mistrzów duchowych wschodu odpowiada boskiej energii poszczególnych z Siedmiu Mędrców - Saptaryszich.

Matsja-Wisznu ratuje Manu i Siedmiu Ryszich z Oceanu Chaosu

Kosmiczne promienie ewolucji dusz 


Promienie Aspektów (Dyszla):  

1-szy Promień - gwiazda Alkaid czyli Bhrygu (czasem Marići); wpływa na gwiazdozbiory Barana, Lwa i Koziorożca; wpływa na Rahu (Urana); powiązana z gwiazdą Polarną (Dhruwa Tara) Małego Wozu i gwiazdą Alcyone w Plejadach oraz planem Adi lub Śiwa; Korona i Śambhalah; energia siódmej, najwyższej inicjacji na ścieżce siedmiostopniowej. 

2-gi Promień - gwiazda Mizar czyli Waśisztha; wpływa na gwiazdozbiory Bliźniąt, Panny i Ryb; wpływa na Jowisza (Bryhaspati, Guru); powiązana z gwiazdą Yildin w Małym Wozie i Asterope w Plejadach oraz planem Anupadaka lub Wisznu; Adźńa i Siddhaśrama; energia szóstej inicjacji na ścieżce siedmiostopniowej. 

3-ci Promień - gwiazda Alioth czyli Angiras; wpływa na gwiazdozbiory Raka, Wagi i Koziorożca; wpływa na Saturna (Śani); powiązana z gwiazdą epsilon Małego Wozu i Elektrą w Plejadach oraz z planem Atmana (Brahmicznym); Wiśuddha, Swarga i Kumarowie; energia piątej inicjacji na ścieżce siedmiostopniowej. 

Promienie Atrybutów (Kół Wozu)" 

4-ty Promień - Atri czyli gwiazda Megrez; wpływa na gwiazdozbiory Byka, Skorpiona i Strzelca; Wpływa na Merkurego (Budha, Hermes); powiązana z gwiazdą Alifa w Małym Wozie i Maią w Plejadach; Anahata, Słońce i plan buddyczny oraz Królestwo Ludzkie; energia czwartej inicjacji na ścieżce siedmiostopniowej. 

5-my Promień - Pulastya czyli gwiazda Phekda (Phecda); wpływa na gwiazdozbiory Barana, Raka i Koziorożca; wpływa na Ketu (Ogon Smoka, Neptuna); powiązana z gwiazdą Anwar w Małym Wozie i Merope w Plejadach; Manipura i plan mentalny, manasowy oraz Królestwo Zwierząt; energia trzeciej inicjacji na ścieżce siedmiostopniowej. 

6-ty Promień - Pulaha czyli gwiazda Merak; wpływa na gwiazdozbiory Panny, Strzelca i Ryb; wpływa na Marsa (Mangala); powiązana z gwiazdą Phekard w Małym Wozie i Selone w Plejadach; Swadhishthana i plan astralnych pragnień oraz Królestwo Roślinne; energia drugiej inicjacji na ścieżce siedmiostopniowej. 

7-ty Promień - Kratu czyli gwiazda Dubhe (promień wiedzy naukowej i mądrości oświeconej); wpływa na gwiazdozbiory Lwa, Strzelca i Wodnika; wpływa na Marsa, Wenus (Śukra) i Taigettę (Indrani) w Plejadach; powiązana z gwiazdą Kochab w Małym Wozie i Taigettą w Plejadach; Muladhara i plan witalny, praniczny oraz Królestwo Minerałów; energia pierwszej inicjacji na ścieżce siedmiostopniowej. 

Każde Koło Wozu to tak zwana Dharma-Ćakra lub Gana Ćakra - Krąg Wtajemniczonych danego poziomu, poziom misteryjnej inicjacji (wtajemniczenia). Z Ryszim Kratu na pewno zaczynamy od podstawowego poziomu, od pierwszej Inicjacji Duchowej. 

Dubhe (α Ursae Majoris) to druga, pod względem jasności, gwiazda konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy, w jego części zwanej Wielkim Wozem. Wchodzi w skład Wielkiego Wozu jako jedno z czterech kół i jest wysuniętą na północ z dwóch gwiazd wskazujących na niebie położenie Gwiazdy Polarnej. Jest gwiazdą poczwórną. Główny składnik układu Dubhe to gwiazda spektroskopowo podwójna. W skład tej pary wchodzi Dubhe A – żółty olbrzym typu widmowego G9III o jasności 2,00 magnitudo i Dubhe B – gwiazda ciągu głównego o typie widmowym A7.5, jasności 4,91 magnitudo i masie 1,7 masy Słońca. Gwiazdy te krążą wokół wspólnego środka masy w odległości około 23 au (jednostki astronomiczne) od siebie, a jeden obieg zajmuje im 44 lata, co mistyka wedyjska chętnie uznaje za cykl energetyczny Ryszi Kratu. Ponad 400 razy dalej znajduje się Dubhe C – obiekt typu widmowego F8, siódmej wielkości gwiazdowej, sam posiadający słabszego towarzysza, który okrąża go w ciągu 6 dni. Gwiazda Dubhe w astrologii daje silny wpływ typu marsowego na planety z którymi wchodzi w koniunkcję, a jej astromagicznych powiązań jakie zostały ledwie zaznaczone jest znacznie więcej. 

Kriya क्रिया (kriyā) - pierwsza małżonka Ryszi Kratu, całkowicie była pochłonięta tym na co wskazuje jej imię czyli rytualnymi ćwiczeniami oczyszczania, rytualnym ćwiczeniem kończyn (rąk i nóg), wedyjskim rytuałem religijnym, sztuką składania wedyjskiej ofiary, ceremonialnym uzdrawianiem i pośmiertnymi rytuałami odprowadzania dusz, dociekaniem prawdy poprzez śledztwa z użyciem mocy nadnaturalnych etc. Wedle Bhagawad Purany, to Kriya jest starszą małżonką Ryszi Kratu, szóstą córką Muni Kardamy i to Kriya daje narodziny sześćdziesięciu tysiącom Wanów czyli Vanaprasthów - ryszich nie mających rodzin ani potomstwa. Krija Dewi jest od początku patronką praktycznych ćwiczeń wedyjskiej jogi znanej jako krija joga (ang. Kriya Yoga). 

Om Kratave Namah! 

Om Śri Kratave Namah! 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza